Kasos aparatas elzab sistema 600

Kiekvienas mūsų vardu įsisteigęs verslininkas kasdien kasdien registruoja įvairias problemas, kurias gali sukurti įrenginiai. Kaip ir visi elektroniniai įrenginiai, kasos aparatai nėra laisvi ir kartais sugadina. Ne įmonės savininkas žino, kad bet kuriame elemente, kuriame registras yra perkeliamas kasos aparatu, jis turėtų turėti kitą tokį prietaisą - dabar dėl pagrindinio.

Atsarginių kasos aparatų nebuvimas tolesniam prekių ar pagalbos pardavimui gali paskatinti mokesčių inspekcijos nuobaudas, nes tai užkerta kelią pardavimui pagrindinio įrenginio gedimo metu. Dokumentuose, saugomuose kartu su kasos aparatu, turėtų būti fiskalinio kasos aptarnavimo knyga. Šiame dokumente yra ne tik visi įrangos remonto darbai, bet ir išgauti duomenys apie kasų ar jų minčių fiskalizavimą. Paslaugų meno srityje pageidautinas unikalus numeris, kurį mokesčių inspekcija paskyrė mokesčių inspekcijai, įmonės pavadinimą ir patalpų, kuriose naudojama suma, adresą. Visa ši informacija reikalinga mokesčių patikrinimų atveju. Bet koks kasos atminties posūkis ir jo remontas priklauso specializuotos tarnybos užduotims, kurias kiekvienas verslininkas, naudodamas kasos aparatus, turėtų pasirašyti sutartį. Dar daugiau - turėtumėte informuoti mokesčių inspekciją apie bet kokius kasos pakeitimus. Pardavimai kasos aparatuose turėtų vykti nepertraukiamai, todėl, sėkmingai užpildant kasos aparatą, reikia pakeisti nuomonę šiuolaikine, tuo pačiu turint atminties skaitymą. Kasos aparato atminties skaitymas tikrai bus - ir tais atvejais, kai jis bus remontuojamas, ir tik įgaliotas subjektas. Be to, šis darbas turi būti atliekamas dalyvaujant mokesčių inspekcijos darbuotojui. Perskaitę fiskalinį kasą, sudaromas atitinkamas protokolas, kurio viena kopija yra mokesčių inspekcijai ir dar vienas - verslininkui. Jame reikalaujama, kad šis protokolas būtų saugomas kartu su vėlesniais dokumentais, susijusiais su kasos aparatu - jo trūkumas gali paskatinti įstaigai skirti baudą.